Варено-пушени деликатеси
Жарени меса Монтана
Малотрайни колбаси и шунки
Мляни меса и полуфабрикати
Сурово-сушени деликатеси

Производство

Фирмата е специализира в производството на млени меса, полуфабрикати, сурово-сушени деликатеси, малотрайни и трайни варено-пушени колбаси, но най-вече...

Повече
Гарантирано качество

Гарантирано качество

Продуктите отговарят на рецептура и качествени показатели , съгласно разработените ТД / Технологични Документации / за различните продукти.

Повече
Цели по качеството

Цели по качеството

- лоялност към потребителите
- активно участие на служителите
- модернизация на оборудването
- постоянно подобряване на системата по качествo

Повече
Контрагенти

Контрагенти

Дългогодишни клиенти на БИС 98 ООД са хипермаркети Kaufland, METRO, супермаркети Триумф, ТМаркет, Итали, Слъневи лъчи, КООП, Пацони, Мерканто, Анет, ...

Повече

Фирма БИС-98 ООД

Фирмата е основана през 1992г. с производство на млени меса и шунки, а от 1998г. е на пазара като БИС 98 ООД и се специализира в производството на млени меса, полуфабрикати, сурово-сушени деликатеси, малотрайни и трайни варено-пушени колбаси, но най-вече в производството на варено-пушени десикатеси от не-раздробени меса.
От скоро дейността е насочена и към производството на диетични продукти от птичи меса.

Към днешна дата фирма БИС-98 ООД предлага в асортимента си над 40 продукта с гарантирано високо качество, които са позиционирани предимно в средния ценови клас.

производство на варено-пушени десикатеси

Нашата продукция

Всички продукти

Име на проекта: Технологична модернизация на месопреработвателно предприятие и изграждане на ВЕИ за собствени нужди

Бенефициент: "БИС-98" ЕООД

Мярка: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Цел на проекта: Автоматизиране на отделните фази по преработка и маркетинг на месни продукти, свързани с преработка, охлаждане и замразяване на суровините, изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди и закупуване на специализирано транспортно средство

Договор: BG06RDNP001-4.015-0244-C01 от 02.08.2023г.

Субсидия: 378 466.72 лв.

Начало на инвестицията: 02.08.2023 г.

Край на инвестицията: 15.06.2025 г.