град Асеновград, ул. Дунав 1

СЕРТИФИКАТИ

Готовият продукт е произведен при спазване на европейските изисквания и санитарно – хигиенните норми в страната, включващи добрите производствени и хигиенни практики и изискванията на НАССР системата.

Внедрена е и Система за Управление, разработена съгласно изискванията на IFS Food - Сертификат IFS –IS 178721/11.03.2016г.

Продуктите отговарят на рецептура и качествени показатели, съгласно разработените ТД / Технологични Документации / за различните продукти.

За отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите, БИС 98 ООД притежава Сертификат „Коректна фирма“.


КОНТРАГЕНТИ

Дългогодишни клиенти на БИС 98 ООД са хипермаркети Kaufland, METRO, супермаркети Триумф, ТМаркет, Итали, Слъневи лъчи, КООП, Пацони, Мерканто, Анет, заведения за бързо хранене и пицарии.
Ние също така доставяме до складове и търговци на едро от София, Пловдив, Сливен, Бургас, Айтос, Слънчев бряг, Варна, Ямбол, Русе, Плевен, Стара Загора, Казанлък, Карлово, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, Шумен, Смолян и др.

IFS Food-Сертификат

ISACert B.V

"Коректна Фирма"

БИС 98 Коректна Фирма